Asfaltové strechy od odborníkov

Problematika asfaltových striech je plná odborných pojmov. Aby ste sa v nich vyznali aj vy a vybrali si tak správne materiály aj správnu realizačnú firmu, prinášame vám krátke vysvetlenie ku každému materiálu. Staňte sa s nami na chvíľku odborníkmi aj vy.

Asfaltové pásy s modifikáciou APP

APP, alebo aj ataktický polypropylén, datuje svoju históriu až k nositeľovi Nobelovej ceny, profesorovi Nattovi. Od jeho éry sa chaotické molekulové reťazce polymérov podarilo usporiadať. Ataktický polypropylén sa neskôr začal vyrábať cielene vo forme asfaltových pásov pre stavebné účely.
Modifikácia APP zlepšuje v porovnaní s oxidovanými asfaltmi odolnosť asfaltovej hmoty proti záporným teplotám iba čiastočne, preto sa vo veľkej miere dopĺňa o polyolefíny (polyalfaolefín, etylén-propylén-buten 1 a pod.), ktoré odolnosť pásov zvyšujú.
Asfaltový pás typu APP sa priemyselne vyrába kontinuálnym procesom impregnovania nosnej vložky masou vytvorenou z asfaltu upraveného saturovanými polyolefinickým polymérmi (APP). Takéto pásy sú kombináciou hydroizolačnej masy vynikajúcej kvality a netkanej polyesterovej nosnej vložky.
Percento použitia tejto modifikácie v asfaltoch sa pohybuje medzi 17 až 35 %.

Prečo zvoliť APP modifikáciu?

 • má vynikajúcu odolnosť voči UV žiareniu, pri vyšších modifikáciách dokonca nie je nutná ani ochrana posypom či iným spôsobom
 • vzhľadom k vysokému bodu mäknutia možno pásy optimálne použiť na oslnené plochy šikmých či zvislých častí plochých striech, z rovnakého dôvodu sú vhodné aj pre pochôdzne strechy, kde môžu tvoriť podklad pre liaty asfalt
 • pásy sa veľmi dobre spracovávajú pri vysokých teplotách, pri navarovaní zostávajú dlho stabilné, táto výhoda sa však čiastočne stráca v zimnom období, pretože treba na ich roztavenie väčšie množstvo tepla (plameňa)
 • má plastický charakter, to znamená že po natiahnutí nemá spätný efekt (resp. iba minimálny, pri cyklickom naťahovaní hydroizolačného povlaku žiaľ môže dôjsť k jeho porušeniu)
 • asfaltové pásy z APP asfaltu vykazujú v porovnaní s inými modifikáciami všeobecne o niečo väčšiu tuhosť – sú odolnejšie proti prepichnutiu

Asfaltové pásy s modifikáciou SBS

Táto modifikácia vznikla na prelome 60. a 70. rokov 20. storočia a v praxi znamená modifikáciu syntetickým termoplastickým kaučukom typu styrén-butadien-styrén (SBS). Ide o chemický reťazec (poly)styrénu a (poly)butadienu v lineárnej, hviezdicovej alebo krížovej podobe. Percento použitia tejto modifikácie v asfaltoch sa pohybuje medzi 8 až 22 %.
Vďaka svojej štruktúre tento typ asfaltu ľahšie mäkne, čo je veľmi praktické pri pokladaní pásov.  Z polyméru sa totiž stane roztavená plastická hmota, ktorú je možné ľahko tvarovať pomocou potrebného príslušenstva, nie je potrebná vulkanizácia a navyše je použitie tohto materiálu jednoduchšie a hospodárnejšie ako použitie materiálov na báze kaučuku.
Elastometrické asfaltové pásy typu SBS sa priemyselne vyrábajú kontinuálnym procesom impregnovania nosnej vložky masou vytvorenou z destilovaného asfaltu, ktorý je upravovaný termoplastickými elastomermi (SBS, SIS). Kombinácia hydroizolačnej masy s elastickými vlastnosťami predstavujúcimi možnosť predĺženia až o 200 % a s kvalitnou polyesterovou nosnou vložkou s vysokou rozmerovou stabilitou umožňujú vytvorenie vysoko elastických asfaltových pásov s flexibilitou za studena až do –20°C (pri spracovaní).
Pôvodne bola táto modifikácia vyvinutá vo Francúzsku len ako vylepšenie klasického páleného bitúmenu. Až na konci 70. rokov bola vyvinutá prvá pevná SBS membrána s tenkou vrstvou, ktorá sa na strechy nanášala nahrievaním plameňom.

Prečo zvoliť SBS modifikáciu?

 • má elastický charakter, čo znamená, že má po natiahnutí spätný efekt (uplatňuje sa pri eventuálnych dilatačných či iných pohyboch)
 • jednoduché spracovanie pri nízkych teplotách a úspora energie pri navarovaní
 • možnosť vytvorenia samolepiacej alebo ľahko taviteľnej úpravy spodného povrchu asfaltového pásu (celoplošne, v pruhoch, príp. v bodoch)
 • pri niektorých typoch pásov je možnosť zvárania vzájomných spojov (presahov) teplým vzduchom alebo tzv. skrytým plameňom
 • bezproblémová odolnosť vzájomných spojov susedných asfaltových pásov proti účinkom tangenciálnych síl

Potenciálne nevýhody SBS modifikácie

 • akceptovateľná (no nie úplne optimálna) kompatibilita s asfaltovými pásmi z oxidovaných asfaltov
 • nedostatočná odolnosť voči UV žiareniu – nutná povrchová ochrana
 • menšia odolnosť voči prepichnutiu
 • slabšie modifikované SBS asfaltové pásy môžu na zvislých plochách (vnútorné zvislé povrchy atiky, a pod.) stekať

APP verzus SBS, alebo ktorá modifikácia je lepšia?

Na základe predchádzajúceho opisu ste mohli modifikáciu APP pochopiť ako zloženie dvoch komponentov. V skutočnosti však obsahuje široké spektrum polymérov – plastomérov aj elastomérov, na základe ktorých sú zabezpečené elastické a plastické vlastnosti zmesi. Vďaka tomu je možné vyrobiť asfaltové pásy modifikácie APP s tepelnou prispôsobivosťou pri teplotách -20ş/-25 şC, čo sa blíži k takmer rovnakým hodnotám ako pri modifikácii SBS. Na druhej strane, aj SBS modifikácia prešla podobným vývojom a bod mäknutia nastáva pri teplotách 120 – 130 şC.

Hoci chemicky sú si podobné, fyzikálne a mechanické vlastnosti modifikácií APP a SBS poukazujú na výrazné odlišnosti týchto dvoch zmesí. Elasticita a odolnosť voči únave materiálu pri membráne SBS je zatiaľ neprekonateľná. Ohybnosť v rozpätí 100 až 300 % zďaleka prevyšuje ohybnosť APP.
V porovnaní s APP je však modifikácia SBS zasa oveľa viac citlivá na pôsobenie slnečného žiarenia, čo má za následok vznik rôznych záhybov. Je to ale skutočne len chybička krásy, ktorá nijakým spôsobom nezasahuje do spodných vrstiev a pásy zostávajú elastické dlhú dobu.

Ak máme porovnávať ďalej, viskozita modifikácie APP pri vysokých teplotách je vo všeobecnosti nižšia v porovnaní s SBS, priľnavosť k povrchu striech po nahriatí plameňom sa teda dá dosiahnuť za výrazne kratší čas. APP je značne pevnejšia pri vysokých teplotách, zatiaľ čo SBS je mäkká a lepkavá. Naopak pri nízkych teplotách je SBS menej poddajná.

Asfaltové pásy s modifikáciou APAO

Zloženie APAO membrán pozostáva z páleného bitúmenu modifikovaného amorfnými polyalfaolefínmi (Amorphous Poly-Alpha Olefins) a vybranými stabilizačnými plnivami.
Táto špecifická termoplastická guma je vyrobená z etylén terpolyméru, propylénu a jedného butenu, ktoré sa špeciálne zlučujú s bitúmenom.

Táto zlúčenina je neuveriteľne odolná voči tepelnému zahrievaniu, čo zvyšuje jej životnosť. Modifikované asfaltové pásy APAO majú všeobecne neuveriteľnú odolnosť voči tepelnému starnutiu. Membrány s takouto mierou odolnosti voči zahrievaniu a skvelou tepelnou stálosťou môžu byť použité v akýchkoľvek klimatických podmienkach a sú zvlášť vhodné na ťažko dostupné strechy.
Prispôsobivosť voči chladu umožňuje použiť APAO aj v chladnom klimatickom prostredí. Vďaka unikátnemu zloženiu je táto modifikácia odolná voči vplyvom ultrafialového žiarenia, čo je naozaj dôležité pre ploché strechy vystavené slnečnému žiareniu. Výhodou je aj to, že na nej nezostávajú stopy počas nanášania, čo zaručí bezchybný vzhľad aj po dokončení stavebných prác.

Prečo zvoliť APAO modifikáciu?

 • odolnosť voči tepelnému zahrievaniu
 • prispôsobivosť voči chladu
 • tepelná stálosť

Materiály na báze bitúmenu

Ide o pôvodné asfaltové materiály, ktoré sa pri izolovaní striech používali hlavne v minulosti. Modifikované asfalty ich dnes svojimi  vlastnosťami v značnej miere prevyšujú.
Bitúmenové pásy majú polyesterové netkaninové vystuženie typu TNT, sklolaminátovú výstuž, alebo spojenie obidvoch typov výstuže. Nosná zložka môže byť zo sklenenej rohože, zo súkaného polyestru, alebo skleneného vlákna pretkávaného polyestrom.
Akokoľvek kvalitné vyhotovenie tohto materiálu už však dnes nedokáže konkurovať moderným polymérom.

 

Príliš veľa odborných informácií? Ak chcete kvalitnú asfaltovú strechu, spoľahnite sa na nás. Stačí nás kontaktovať.