Hydroizolačné systémy, kvalitná hydroizolácia a skutočná ochrana pred vodou

Strecha vás musí ochrániť pred všetkými prírodnými živlami, najmä však vtedy, keď prší či sneží. Vodotesnosť je najdôležitejšou vlastnosťou strechy a aby ste boli chránení pred zatekaním, bude potrebná kvalitná hydroizolácia. Tá je alfou a omegou každej plochej strechy.

Prečo Imrex?

Pretože u nás na vás čaká:

  • kvalifikovaný tím odborníkov
  • výhradne kvalitný materiál
  • dlhodobá záruka (hydroizolácia so životnosťou do 25 až 35 rokov)
  • prvotná analýza objektu a súčasného stavu izolácie
  • individuálna ponuka
  • rozsiahle poradenstvo
  • najlepší možný servis pred, počas, ale aj po ukončení stavebných prác
  • dlhodobá spokojnosť majiteľov plochej strechy od nás

Ako by mala vyzerať kvalitná hydroizolácia?

Dobrá hydroizolácia musí byť nepriepustná pre vodu v kvapalnom aj tuhom skupenstve. Musí spoľahlivo ochrániť podstrešné priestory pred prenikaním vody.
Izolovaná musí byť nielen samotná plocha strechy, ale aj rôzne detaily strešnej konštrukcie. Pri aplikácii hydroizolácie odvodňujeme nielen strešný plášť, ale aj ďalšie odvodňovacie prvky, ktoré musíme vodotesne spojiť so samotnou izoláciou. Najbežnejšou formou izolácie je tzv. vodotesný povlak.

Povlaková hydroizolácia má niekoľko vrstiev. Prvá je tvorená hydroizolačným materiálom spracovaným v tekutom stave. Druhá je výstužová vložka alebo prefabrikovaný pás či fólia.

Asfaltové pásy

Vhodným materiálom na povlakové izolácie sú najmä asfaltové pásy. Môžu byť oxidované, či modifikované elastomérmi alebo plastomérmi. Majú pevnú nenasiakavú vložku – zvyčajne sklenenú rohož / tkaninu, polyesterovú rohož / tkaninu alebo ich kombináciu.
Pásy sú nastaviteľné a majú tak hrubú obojstrannú kryciu vrstvu, aby sme ich mohli nataviť plameňom.

Fólie

Strešné fólie sú obyčajne vyrobené z mäkčeného PVC (chlórovaný polyetylén, etylén-kopolymérbitúmen, atď.) alebo z kaučuku a sú laminované z viacerých primárnych fólií odolných proti UV žiareniu.
V závislosti od použitia sú v ponuke fólie bez vložky alebo také, kde je priamo do fólie zavalcovaná výstužová vložka. Aj relatívne tenké fólie však zabezpečujú kvalitnú hydroizoláciu strechy.

Hydroizolácia? Zavolajte si Imrex.