Tepelná izolácia, to je teplo v zime, príjemný chlad v lete a hlavne žiadne plesne

Tepelná izolácia je dôležitou súčasťou každého strešného plášťa. Zaisťuje nielen dobrú tepelnú pohodu v interiéri objektu, ale má významný vplyv aj na difúziu vodnej pary strešným plášťom.
Poddimenzovaná, zle položená alebo poškodená tepelná izolácia znamená nielen zvýšené náklady na vykurovanie objektu v zime, ale môže vyvolať aj vznik plesní. Tie sa objavujú preto, že dochádza ku kondenzácií vlhkosti na podchladených plochách stropnej konštrukcie.
Ak chcete zabrániť týmto nežiaducim javom, mali by ste zvážiť položenie novej tepelnej izolácie.

Penový polystyrén ako tepelná izolácia

Penový (expandovaný) polystyrén je dnes jednou z najpoužívanejších tepelných izolácií jednoplášťových plochých striech. Dnešný polystyrén sa však od toho z minulosti líši hlavne kvalitou a inovatívnym spôsobom výroby.
Ak správne zvolíte vhodný polystyrénový výrobok, kvalitnú vodotesnú izoláciu a na rekonštrukciu si najmete odborníkov, tepelná izolácia z penového polystyrénu vám zaistí tepelnú pohodu vo vašej stavbe aj na viac ako 50 rokov.

Rozvoj nových výrobných technológií na trh priniesol aj spádový polystyrén. Vďaka nemu je možné v strešnom plášti jednoducho nahradiť predtým používané monolitické spádové vrstvy z rôznych druhov betónov, ktoré boli ťažké, realizačne zložité a vyžadovali si nevyhnutné technologické prestávky.

Výhody tepelnej izolácie z penového polystyrénu

  • veľmi nízka hodnota súčiniteľu tepelnej vodivosti (W/mK)
  • priaznivá cena vo vzťahu k úžitkovým vlastnostiam tohto tepelnoizolačného materiálu
  • veľmi malá objemová hmotnosť (pre PSB-S-25 je to okolo 21 kg/m3)
  • veľká pevnosť v tlaku (pre PSB-S-25 je prípustné zaťaženie v tlaku väčšie než 1400 kg/m2)
  • možnosť vytvárania spádových vrstiev s ľubovoľnými spádmi

Typy penového polystyrénu

  • doskový penový polystyrén
  • spádový penový polystyrén
  • kompletizované doskové alebo spádové výrobky z penového polystyrénu s kašírovaným asfaltovým pásom

Dosky sa osádzajú buď na tupý zráz alebo sú dodávané s polodrážkou, prípadne i s priečnymi nárezmi, ktoré uľahčujú kladenie a montáž tepelnej izolácie.

Zaujal vás niektorý druh tepelnej izolácie? Ozvite sa nám, poradíme vám a zrealizujeme aj vašu rekonštrukciu.