Zelená oáza na vašej streche

Strešná záhrada je nielen krásna, no aj užitočná. Chráni strechu pred mechanickým poškodením, pred UV žiarením, znižuje tepelné namáhanie strešného plášťa, a tiež dokáže zachytiť až 50 % dažďových zrážok. Nehovoriac o tom, že je to váš vlastný kúsok zelene, ktorým prispievate k zlepšovaniu životného prostredia.

Typy strešných záhrad

Existuje niekoľko typov strešných záhrad a ich rozdelenie podlieha najmä tomu, aké druhy rastlín sú na streche vysadené a aká je skladba vegetačného súvrstvia. Zjednodušene ide o tieto tri druhy:

 1. 1. Extenzívna zeleň – má malú stavebnú výšku (od 6 do 15 cm) a nízku hmotnosť súvrstvia (od 90 do 200 kg/m2). Rozmery a váha závisia od zvolenej technológie a od druhu vysadených rastlín.
 2. 2. Jednoduchá intenzívna zeleň – tvoria ju podobné rastliny ako pri extenzívnej zeleni, no ako bonus sú tu suchomilné trvalky. Výška substrátu je 15 až 30 cm, plošná hmotnosť súvrstvia sa pohybuje medzi 150 až 300 kg/m2.
 3. 3. Intenzívna zeleň – je najnáročnejšia na údržbu a kvôli rôznorodosti použitých rastlín si vyžaduje pravidelnú odbornú starostlivosť. Výška substrátu býva viac ako 30 cm, plošná hmotnosť vegetačného súvrstvia sa pohybuje v rozmedzí od 200 do 500 kg/m2, niekedy aj viac.

Aké vrstvy tvoria zelenú strechu?

 • samotná zeleň
 • strešný substrát (zemina)
 • filtračná vrstva (vegetačné súvrstvie)
 • hydroakumulačná vrstva
 • drenážna vrstva
 • ochranná vrstva
 • vodotesná izolácia odolná proti prerastaniu koreňov rastlín
 • tepelná izolácia
 • parozábrana (súvrstvie strešného plášťa)
 • spádová vrstva (súvrstvie strešného plášťa)
 • nosná stropná konštrukcia
   

Môžete mať zelenú záhradu aj na staršej streche?

Spravidla áno, no prvoradá je dôkladná analýza strechy. Strešné záhrady vieme realizovať aj na existujúcich plochých strechách, najskôr však musíme preveriť nosnosť existujúcej strešnej konštrukcie, skutočnú skladbu strešného plášťa, druh a stav tepelnej izolácie a tiež to, či je alebo nie je na streche parozábrana. Samozrejmosťou je aj odborný tepelno-technický výpočet.

Čo všetko by vás ešte mohlo zaujímať?

Strešná záhrada je malá súkromná zelená oáza, ktorá vás určite bude lákať. Skôr ako sa pre ňu rozhodnete, prečítajte si, čo všetko vás čaká a aké sú jej základné parametre. Pomôžu vám v tom nasledujúce najčastejšie kladené otázky a odpovede na ne.

Čo je to vegetačné súvrstvie?

Takzvané vegetačné súvrstvie na streche tvorí niekoľko vrstiev, ktoré na seba plynule nadväzujú. Tou najvrchnejšou je samotná zeleň (vegetácia). Rastliny vyberáme podľa vašich požiadaviek a typu záhrady (extenzívna alebo intenzívna). Strešný substrát, alebo aj zemina, v ktorej sú zasadené rastlinky, je zložená zo špeciálnej zmesi organických a anorganických látok. Zmes musí byť dostatočne priepustná, ale aj dobre nasiakavá, aby udržala vodu, ktorá bude rastliny živiť.
Hydroakumulačná vrstva zachytáva dažďovú alebo závlahovú vodu  a drenážna vrstva zaisťuje odvod prebytočnej vody zo strechy. Ochranná vrstva chráni povlakovú izoláciu strechy pred mechanickým poškodením.

Čo je súvrstvie strešného plášťa?

Ide o spojenie samotného strešného plášťa a izolácie. Strešnú záhradu vieme vytvoriť na klasickej jednoplášťovej streche, na hornom plášti dvojplášťovej strechy alebo na streche s opačným poradím vrstiev. Základom každej dobre prevedenej strešnej záhrady je kvalitná vodotesná tepelná izolácia, ktorá prekrýva samotný strešný plášť. Imrex používa penový (expandovaný) polystyrén, extrudovaný polystyrén, izoláciu z minerálnej plsti alebo penové sklo.

Aké tepelno-technické výpočty sú potrebné?

Pred každým návrhom strešnej záhrady najskôr robíme overený tepelno-technický výpočet. Jeho základom je započítanie trvalej hladiny vody na vodotesnej izolácii, ku ktorému prirátame vlhké vrstvy vegetačného súvrstvia. Vypočítame tak tepelný odpor strešného plášťa a vnútornú povrchovú teplotu. Tepelno-technický výpočet zahŕňa aj výpočet difúzie vodnej pary a ďalšie výsledky, ktoré musíme poznať skôr, ako začneme vašu záhradu vôbec navrhovať.

Ako je to so zavlažovaním?

Extenzívne zelené záhrady, teda tie menej náročné, si zvyčajne vystačia s dažďovou vodou a prirodzenými zrážkami. Raz až dvakrát týždenne ich treba zalievať len niekoľko mesiacov po osadení, kým sa rastlinky zakorenia. Potom už to záhrada zvládne sama.
Intenzívne záhrady s náročnejšou zeleňou (najmä s trávnatými porastmi) vyžadujú doplnkové zavlažovanie postrekovačmi, či tzv. kvapkacími hadicami.

Čo si vyžaduje údržba strešnej záhrady?

Extenzívne strešné záhrady nevyžadujú žiadnu zvláštnu starostlivosť. Stačí aspoň dvakrát za rok (na jar a na jeseň) strechu skontrolovať, odstrániť náletovú zeleň a doplniť prázdne miesta po uhynutých rastlinkách.
Intenzívne strešné záhrady si už vyžadujú nielen častejšiu kontrolu, ale aj pravidelnú odbornú starostlivosť, podobne ako klasické vonkajšie záhrady. Vašu pozornosť si bude vyžadovať aj kontrola zavlažovacieho systému.


Chceli by ste aj vy strešnú záhradu? Nechajte to na nás, radi vám pomôžeme.