Asfaltové pásy alebo fólie? Rozhodnite sa správne...

Rozhodnutie o výbere vhodnej vodotesnej izolácie na plochú strechu býva často zložité nielen pre stavebných technikov a inžinierov, ale samozrejme aj pre laikov, teda investorov rekonštrukcie.
Pri plochej streche nejde o estetickú stránku veci, ale naopak o tú technickú a cenovú.
Keď sa budete rozhodovať medzi technológiami, pravdepodobne budete vyberať z dvoch hlavných možností, ktorými sú asfaltové pásy alebo hydroizolačné fólie. Keď spravíte tento výber, musíte sa ešte samozrejme rozhodnúť pre konkrétne výrobky. Dôležité je tiež vybrať si spoľahlivú realizačnú firmu, ktorá má s oboma materiálmi dostatočné skúsenosti.

Ako sa teda rozhodovať medzi asfaltom a fóliami? Je pravdou, že po roku 1990 nastal u nás boom hydroizolačných fólií, ktorých vývoj ide stále dopredu. napriek tomu však stále takmer 70% trhu vlastní asfalt. Je otestovaný a má svoje nepopierateľné výhody. Použitie jednej alebo druhej technológie je samozrejme individuálne a závisí od špecifík stavby, no ak je to možné, klientom zvykneme odporúčať skôr asfaltové pásy. Sú stále najrozšírenejšie a odborníci vedia prečo.

Ak ide o spoľahlivosť, vodotesná izolácia je pri oboch typoch technológií porovnateľná. Ide teda skôr o zváženie konkrétnych technických parametrov, ktoré vám pomôžu prikloniť sa k jednej alebo druhej z nich.

Vývoj ide dopredu

Inovácie v oblasti výroby hydroizolácií obe technológie neustále zbližujú.
Na trhu tak môžete naraziť napríklad na fólie, ktoré obsahujú určité percento asfaltu. Patria sem napríklad fólie na báze „etylén-kopolymér-asfaltov“ (ECB) a fólie na báze „olefinických kopolymérov a asfaltov“ (OCB). Niektoré fólie na báze OCB možno dokonca rovnako ako asfaltové pásy zvárať pomocou plameňa propanbutanového horáka.
Podobná situácia je pri asfaltových pásoch. Existujú napríklad modifikované asfaltové pásy, ktoré možno mechanicky ukotviť ako fólie. Ich presahy je tiež možné zvárať pomocou teplovzdušného agregátu, čo je postup dominujúci pri fóliách.

Nataviteľný modifikovaný asfaltový pás

Tento typ pásu obsahuje nosnú vložku a obojstrannú kryciu asfaltovú vrstvu. Pás je upravený tak, aby ho bolo možné pri realizácií natavovať plameňom alebo teplým vzduchom. Jeho celková hrúbka je najmenej 4mm.

Samolepiaci modifikovaný asfaltový pás

Pás s vložkou alebo bez vložky má samolepiacu vrstvu na spodnej alebo na vrchnej strane. Minimálna hrúbka celoplošne samolepiaceho pásu je najmenej 3mm, pri ostatných samolepiacich pásoch potom spravidla 4mm.

Plastová hydroizolačná fólia

Ide o fóliu s vložkou alebo bez vložky s hydroizolačnými vrstvami z plastov (napríklad z PVC).

Základné technické rozdiely

Stále málo informácií? Rozhodnite sa na základe sumarizácie, ktorú sme pre vás vložili do prehľadnej tabuľky. Je nutné podotknúť, že pri oboch technológiách existuje veľké množstvo technických, technologických, prevádzkových, realizačných alebo užívateľských odchýlok, ktoré je nutné uviesť a zhodnotiť samostatne. Napriek tomu vám však tento sumár môže pomôcť urobiť aspoň predbežné rozhodnutie.

Asfalt alebo fólie? Neviete sa rozhodnúť? Radi vám pomôžeme, kontaktujte nás ešte dnes.