Dobre izolované základy sú základ

Základy stavby sú v neustálom kontakte s terénom, preto musia byť dobre odizolované. Pri výbere materiálov sa vždy riaďte pravidlom, že životnosť izolácie musí by rovnaká ako životnosť samotnej stavby. Ak zvolíte nesprávny materiál, neskôr budete musieť investovať zbytočne veľa prostriedkov do nákladnej rekonštrukcie vodotesného systému.

Vhodné materiály predstavujú kombináciu produktov, ktoré zabezpečujú nepriepustnosť vody a vodných pár a sú zároveň odolné voči rozkladu a produktov odolných voči mechanickým vplyvom.

Nedostatočná tepelná izolácia = vlhkosť v podzemných priestoroch. Vlhkosť sa prejaví vtedy, ak nízko položené podlažia a steny nie sú dostatočne tepelne odolné. Na svedomí to má slabá odolnosť vodotesnej membrány.

 

Na čo by mal projektant myslieť?

Predovšetkým na:

  • následok kapilárnej vody, vystupujúcej v kapilárnych škárach smerom hore na povrch
  • následky vody zadržiavanej v nosnej ploche
  • následky dažďovej vody, ktorá by mala byť odvádzaná preč
  • vodu vo forme podzemných pár, ktoré môžu kondenzovať na chladných povrchoch vplyvom teplotných a barometrických výkyvov
  • vodu vo forme podzemných pár v škárach podzemných miestností, ktorá takisto môže kondenzovať v styku s chladným povrchom
  • dobré naplánovanie projektu (aby sa predišlo improvizácii a následným nečakaným problémom)
  • zvolenie materiálov špeciálne určených na hydroizoláciu základov (takých, ktoré pri styku s vodou v zemi nehnijú)

Ako prebieha izolácia základov?

Tento proces má niekoľko fáz a ich uplatnenie závisí od toho, či sa hydroizolácia aplikuje iba do tehlovej konštrukcie, alebo či je potrebné ísť nižšie. Ak sa zamýšľate nad touto otázkou, rozhodne zohľadnite situovanie stavby, hladinu podzemných vôd, hromadenie vody a typ pôdy. Ak si neviete rady, pomôžeme vám.

Vyhladenie povrchu

Každý povrch, na ktorý budeme pokladať vodotesnú membránu, musíme najskôr dôkladne vyhladiť. Na spojenie horizontálnych a vertikálnych použijeme rožnú výplň s rádiusom minimálne 50 mm.

Pokrytie stien membránou

Najlepším spôsobom umiestnenia vodotesnej membrány je priamo na kolmé steny. Na tento úkon však budeme potrebovať veľa miesta, čo šírka výkopov v praxi často nedovoľuje. V takom prípade musíme vybudovať druhú stenu pozdĺž obvodu základov, aby sme mali kam priložiť membránu.

Použitie betónových pilierov

Ak terén vyžaduje použitie betónových pilierov, musíme betónové lôžko v miestach spojených s vrchnou častou piliera spevniť. Tento postup zabezpečuje optimálne rozloženie záťaže.

Pripevnenie membrány

Na povrchu, ktorý je v styku s terénom, by malo byť čo možno najmenej otvorov. Aj preto používame radšej kovové pražce, ktoré majú veľkú pätku a navarenú západku vloženú priamo do rúrky.

Použijeme membránu o 150 mm hrubšiu ako pätka a povrch pokryjeme základným náterom.

Riešenie medzier a spojov

Ak je to možné, vyhýbame sa umiestňovaniu spojov medzi dve prefabrikované časti konštrukcie. Mohlo by tu totiž dochádzať k rôznym posunom. Ak sa vyskytnú medzery, ktorým sa nevieme vyhnúť, položíme vodotesnú vrstvu aj na povrch vnútornej steny.

Potrebujete odizolovať základy? Nechajte to na nás, radi vám pomôžeme