Starnúci most? Zaslúži si špeciálnu opateru

Aj mosty starnú. Betónové a kovové mostné konštrukcie používané v dopravnom priemysle podliehajú „zabijakom“ ako nemrznúce zmesi, chemikálie, znečistená voda, mráz, či striedanie namŕzania a topenia ľadu počas zimy.
Povrchová časť betónovej konštrukcie je vystavená rozpínaniu mrznúcej vody, pri kovovej konštrukcii voda zasa spôsobuje vznik hrdze. Most sa takto dlhodobo znehodnocuje. Aby sme predišli úplnému zničeniu mostnej konštrukcie, je potrebné dopriať mostu špeciálnu starostlivosť.
Dôležitá je najmä vodotesná povrchová úprava všetkých betónových a kovových častí. Netreba riskovať, v hre je bezpečnosť celej stavby, a teda aj cestnej premávky.

Aká by mala byť hydroizolácia mostnej konštrukcie?

Veľké zaťaženie si vyžaduje vysoko odolnú vodotesnú membránu. Aj preto by ste mali zvoliť najnovšie materiály z modifikovaných asfaltových pásov alebo z hydroizolačných fólií, ktoré sú schopné zniesť neustále zaťaženie a tlak spôsobený premávkou na ceste.
Náročné testy potvrdili, že vodotesná zábrana by mala byť:

  • nepoškoditeľná a nepriepustná (odolná voči mrazom a topeniu sa snehu, voči soliam používaným na topenie ľadu)
  • vysoko priľnavá k betónovému povrchu (nemala by sa odliepať)
  • odolná voči vysokým teplotám, prepichnutiu a posunutiu
  • schopná prispôsobovať sa deformáciám betónového povrchu bez poškodenia
  • odolná voči presileniu a schopná pohltiť tlak spôsobený malými trhlinami v betóne bez poškodenia
  • odolná voči perforácií a schopná zvládnuť pohyb pracovníkov na stavbe
  • flexibilná a schopná prispôsobiť sa kontúram povrchu počas aplikácie
  • dostatočne pripravená a rozvinutá pred pokladaním

Priebeh pokladania izolácie

Aby bol povrch dokonale vyčistený, môžeme použiť vodnú trysku. Povrch betónovej vrstvy musí byť bez akýchkoľvek nerovností a tiež musíme odstrániť všetok nadbytočný materiál.
Všetky nerovné miesta musíme dôkladne vyhladiť. Pred pokladaním samotnej vodotesnej membrány musíme urobiť základný bitúmenový náter na každom povrchu. Povrch však musí byť suchý, aby nanášaná vrstva mala dostatok času na schnutie. Teplota vzduchu by nemala byť nižšia ako 10°C.

Izolácia mostu je náročná, no my sa vyznáme. Oslovte Imrex, radi vám pomôžeme.