Zateplenie a izolácia plochých striech polyuretánovými doskami

Polyuretán sa pomerne často používa ako tepelno-izolačná vrstva pri plochých strechách na rôznych typoch stavieb. Výhodou polyuretánu je to, že v jednom výrobku spája tepelnú izoláciu aj hydroizoláciu. Vďaka tomu minimalizujete náklady na realizáciu rekonštrukcie, a tiež nie je nutné spájať viac vrstiev izolácií. Pri určitých typoch striech dokonca funguje polyuretán aj ako parozábrana.

Prečo polyuretán?

Polyuretánové dosky majú celý rad neodškriepiteľných výhod. Medzi ne patrí napríklad dlhá životnosť, vysoká odolnosť voči vlhkosti a odolnosť voči rozpadávaniu alebo odhnívaniu. Keďže ostáva polyuretán suchý, zachováva si svoje tepelno-izolačné vlastnosti dlhé roky.
Vďaka pevnosti polyuretánových dosiek je tiež možné staré strechy vyspádovať a odstrániť tak priehlbiny, v ktorých predtým stála voda.

Keďže polyuretán je komplexný materiál, ktorý izoluje voči teplu aj vode, jeho položením máme za sebou takmer celú rekonštrukciu strechy. Samozrejme vám však môžeme ponúknuť aj ďalšie služby ako nové oplechovanie na streche, nový bleskozvod s revíziou, rekonštrukcia komínov či vetrákov a ešte oveľa viac.
Výsledkom podarenej rekonštrukcie plochej strechy je osviežujúci chládok v lete, keďže teplo nepreniká zo stropov do miestností pod strechou a naopak príjemná teplota v zime, keďže teplo neuniká z miestností cez strop smerom von.

Chceli by ste rekonštruovať s polyuretánom? Oslovte nás, radi vám pomôžeme