Minerálna vlna / plsť ako tepelná izolácia

Okrem klasického penového polystyrénu sa na zateplenie plochých striech používa aj izolácia z minerálnej plsti (alebo aj minerálnej či kamennej vlny). Najznámejším výrobcom tohto produktu je ROCKWOOL, značka známa nielen medzi odborníkmi.

Aký je rozdiel medzi minerálnou vlnou a minerálnou plsťou? Je malý, ale existuje. Výrobky z minerálnej vlny nemajú vlákna spojené žiadnym spojivom, zatiaľ čo výrobky z minerálnej plsti obsahujú vláknitý materiál spojený spojivom.
Pri plochých strechách používame len výrobky z minerálnej plsti, pretože sa do nej pridáva spojivo a po vytvrdnutí a narezaní vďaka tomu získame celé dosky výborne použiteľné v praxi.

Výroba minerálnej izolácie

Základnými surovinami pri výrobe minerálnych izolantov sú čadič, dolomit a kvarcit. Je možné pridať aj ďalšie, podľa toho, aké vlastnosti od vlákien vyžadujeme. 
Tieto suroviny sa spolu s koksom a vápencom dávkujú v presnom pomere do pece, v ktorej prebieha proces tavenia pri teplotách až nad 1500°C. Lávu vytekajúcu z pece  potom kotúč rozvláknovacieho stroja rozdeľuje na jednotlivé vlákna.
Do prúdu vlákien sa vstrekuje spojivo, zvyčajne na báze fenolformaldehydových živíc a modifikačných prísad. Proti odretiu sú vlákna chránené lubrikačným olejom. Do hydrofobizovaných výrobkov sa pridáva silikónový olej, vďaka čomu sú výrobky vodoodpudivé.

Parozábrana a asfalt na minerálnej izolácii

Vzhľadom k veľmi nízkej hodnote faktoru difúzneho odporu je takmer vždy nutné použiť pri tomto type tepelnej izolácie kvalitnú parozábranu.
Urobiť tak musíme hlavne pri nosnej konštrukcii z trapézového plechu, kde stavitelia často parozábranu vynechávajú v mylnej predstave, že trapézový plech je parotesný sám o sebe. Nie je to však tak a dôsledkom toho neskôr vznikajú neodstrániteľné poruchy, ktoré často vyústia až do nútenej rekonštrukcie celej strechy.

K tepelnej izolácii sa samozrejme pridáva aj hydroizolácia. Ak ide o natavovanie asfaltových pásov na povrch tepelnej izolácie z minerálnej plsti, treba si dať pozor, či sa asfaltový pás natavuje na dosku z minerálnej plsti priamo, alebo či je jej povrch ošetrený kašírovaným asfaltom už od výrobcu. Pri neodbornej aplikácii by totiž mohlo dôjsť k poškodeniu izolácie.

 

Zaujal vás niektorý druh tepelnej izolácie? Ozvite sa nám, poradíme vám a zrealizujeme aj vašu rekonštrukciu.