Modifikovaný asfaltový pás na báze nopov

Máte záujem o špecifický materiál?
Nevájte nás kontaktovať